SCP Repository

De SCP Repository is de online bibliotheek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In deze bibliotheek publiceert het SCP alle onderzoeksrapporten en andere publicaties.

Gebruik het zoekvak bovenaan om publicaties te zoeken of gebruik het menu om te filteren op bijvoorbeeld publicatiedatum of auteur.

Voor geavanceerd gebruik van de zoekfunctie is een hulppagina beschikbaar.

Een overzicht van alle publicaties is te vinden onder 'Communities' en dan 'SCP Publications'

Bij problemen met de repository kunt u contact opnemen met het SCP.


The SCP Repository is the online library of the  SCP Repository is the online library of the The Netherlands Institute for Social Research ¦ SCP. The SCP publishes all research reports and other publications in this library.

Use the search box at the top to search for publications or use the menu to filter by publication date or author, for example.

help page is available for advanced use of the search function

An overview of all publications can be found under 'Communities' and 'SCP Publications'

If you have problems with the repository, please contact the SCP.

 • Een week in kaart : Editie 1

  Roeters, Anne; Vlasblom, Jan Dirk; Voogd-Hamelink, Marian de (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2017-12-01)
  Hoe mensen hun tijd besteden zegt veel over hun interesses, mogelijkheden en beperkingen. Tijdsbestedingsgegevens zijn dan ook een uniek instrument om zicht te krijgen op sociale verschillen en maatschappelijke veranderingen. Richten mannen en vrouwen, hoger en lager opgeleiden en mensen in verschillende levensfasen hun tijd verschillend in? En zijn er activiteiten die we nu vaker of minder vaak doen dan 10 jaar geleden? Een week in kaart is een digitale publicatie (‘card stack’), opgebouwd uit diverse op zichzelf staande pagina’s (‘kaarten’). Iedere kaart gaat in op 1 aspect van de tijdsbesteding van Nederlanders. De gegevens zijn gebaseerd op het Tijdsbestedingsonderzoek 2016, aangevuld met cijfers uit 2006 en 2011.
 • Overheidshandelen tijdens en na crises : Vier aandachtspunten voor goed overheidshandelen rond crisissituaties : kennisnotitie

  Koning, Franziska de; Vliek, Maria; Hul, Leonard van 't (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-07-18)
  Welke gevolgen heeft overheidshandelen tijdens en na crises op het vertrouwen van burgers in de overheid? Het doel van deze kennisnotitie is om inzicht te geven in deze vraag. We identificeren vier sleutelfactoren van overheidshandelen die invloed hebben op de kwaliteit van leven van mensen en hun vertrouwen in de overheid tijdens en na crises. • Een crisissituatie tijdig herkennen; • Het leed en uiteenlopende ervaringen van burgers erkennen; • Accurate, open en toegankelijke overheidscommunicatie en -informatie; • Aandacht voor structurele en ervaren ongelijkheden. Op basis van deze sleutelfactoren worden er in deze kennisnotitie vier aandachtspunten gepresenteerd voor goed overheidshandelen tijdens en na een crisis.
 • Niets moet : Mensbeelden en beleidsvoorkeuren van burgers en beleidsmakers bij sport- en beweegbeleid

  Blijleven, Wieke; Schaper, Joep; Mangnus, Astrid; Koning, Franziska de; Geldere, Sharon van (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-07-03)
  In dit rapport onderzoeken we de beleidsvoorkeuren van burgers en beleidsmakers ten aanzien van sporten en bewegen vanuit de achterliggende ‘mensbeelden’ die deze voorkeuren mede bepalen. We zien opvallend veel overeenkomsten in voorkeuren tussen burgers en beleidsmakers. Burgers en beleidsmakers hebben een voorkeur voor beleidsinterventies die niet dwingend of ‘betuttelend’ zijn, en voor een overheid die zich vooral faciliterend opstelt. Een mensbeeld dat uitgaat van de rationele autonome burger en ruimte laat voor eigen keuze van het individu, bevordert het draagvlak voor het sport- en beweegbeleid, maar brengt ook risico’s met zich mee. Een louter faciliterende rol van de overheid is misschien niet genoeg om mensen voldoende aan het bewegen te krijgen. Het plaatst politiek en beleid voor een lastig dilemma tussen draagvlak en daadkracht. Deze publicatie geeft politiek en beleid handvatten om zowel binnen als buiten het dominante mensbeeld na te denken over sport- en beweegbeleid.
 • Jongeren en de maatschappelijke diensttijd (MDT) : Perspectieven op ‘zinvolle’ participatie : Beleidssamenvatting

  Hoogenraad, Henrike; Kampen, Lonneke van (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-06-27)
  In onze samenleving wordt van jongeren verwacht dat ze mee doen door hun talenten te ontwikkelen, netwerken op te bouwen en burgerschapsvaardigheden te leren. Een van de mogelijkheden om participatie van jongeren te bevorderen, is de maatschappelijke diensttijd (MDT). Belangrijk voor jongeren is de eigen inspraak die zij hebben in de doelen en vormgeving van MDT, en dat het hen de kans om hun talent te ontwikkelen. Daarnaast zorgt MDT voor contact met mensen die zij anders niet ontmoet zouden hebben, jongeren waarderen het om iets voor een ander te doen en bij te dragen aan de samenleving. Tegelijkertijd laat dit en ander onderzoek zien dat niet alle jongeren in de positie zijn om te participeren zoals van hen wordt verwacht. Dit roept de vraag op wat de verwachtingen zijn die we als maatschappij van jongeren en hun participatie hebben. Maatschappelijke Diensttijd (MDT). is door het SCP onderzocht in het kader van de onderzoek reeks ‘Doe je mee?! Perspectieven op ‘zinvolle’ participatie’. In drie deelstudies wordt onderzocht wat de verschillende perspectieven van overheid en burgers zijn op participatie gedurende de levensloop. Wat verwacht de overheid precies van burgers bij het bevorderen van participatie? En wat vinden mensen op wie dat beleid is gericht daar eigenlijk van? Het eerste beleidsinstrument dat het SCP in deze serie onderzocht is de kinderopvang, tweede is de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). In het coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV werd 200 miljoen euro per jaar voor MDT gereserveerd. Deze subsidie wordt in het hoofdlijnenakkoord Hoop, lef en trots geschrapt. Deze beleidssamenvatting is geschreven voordat het hoofdlijnenakkoord verscheen en het rapport met de onderzoeksbevindingen is op het moment van publicatie van deze beleidssamenvatting nog niet verschenen.
 • HBSC-trends in welzijn en middelengebruik 2009/10 - 2021/22 : Nederlandse jongeren vergeleken met internationale leeftijdgenoten

  Stevens (Universiteit Utrecht), Gonneke; Reijmes (Universiteit Utrecht), Gerdienke; Roos, Simone de; Dorsselaer (Trimbos Instituut), Saskia van; Looze (Universtiteit Utrecht), Margreet de (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2024-06-25)
  De Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doen onderzoek naar het welzijn en gebruik van genotsmiddelen door Nederlandse jongeren in vergelijking met leeftijdgenoten uit andere landen. De nieuwe factsheet van dit Health Behaviour in Schoolaged Children (HBSC) onderzoek bevat resultaten over de periode 2021/2022. Aan het internationale HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children) deden in 2021/22 ongeveer 280.000 scholieren uit 44 landen mee. Zij waren tijdens het onderzoek 11, 13 of 15 jaar oud en woonden in Europa, Centraal-Azië of Canada. Voor deze factsheet zijn de gegevens uit 2021/22 vergeleken met die van 2009/10, 2013/14 en 2017/18. Concluderend geven de cijfers nog steeds een positief beeld van de Nederlandse jeugd in 2021/22, waarbij vooral de sociale relaties en het lage niveau van problematisch socialemediagebruik opvallen. Hierbij moet volgens Stevens echter wel een kanttekening geplaatst worden: “Het is opvallend en zorgwekkend dat meisjes internationaal en in Nederland tussen 2017/18 – 2021/22 over vrijwel de gehele linie een verslechterde positie hebben gekregen ten opzichte van voorgaande jaren en daarmee ook ten opzichte van jongens. Dus ondanks het feit dat de Nederlandse jeugd relatief gunstig scoort in vergelijking met leeftijdgenoten uit andere landen, blijft het ook in ons land belangrijk aandacht te houden voor het welzijn van vooral meisjes.”

View more