Show simple item record

dc.contributor.authorCampen, Crétien van
dc.date.accessioned2022-07-26T12:48:03Z
dc.date.available2022-07-26T12:48:03Z
dc.date.issued2009-08-18
dc.identifier.isbn9789037704440
dc.identifier.urihttps://repository.scp.nl/handle/publications/813
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.48592/809
dc.description.abstractDe vraag naar langdurige GGZ aan chronisch psychiatrische patiënten is het laatste decennium gestegen. Ook in de vraag naar AWBZ-gefinancierde GGZ lijkt een stijgende trend waarneembaar. Een deel daarvan is zichtbaar in de cijfers van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Vanaf 2008 zal het aantal CIZ-geïndiceerden gaan afnemen door de 'knip' in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de overheveling naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De wijziging van de aanspraken op de AWBZ heeft als gevolg dat vanaf 2008 een kleinere groep van personen met langdurige psychische aandoeningen in aanmerking komt voor collectief gefinancierde zorg. Voor actuele beleidsinformatie en toekomstige ramingen van de vraag en het gebruik van zorg is het van belang te weten om welke groepen hulpvragers het hier gaat en welke hulp zij vragen. In deze studie zijn twee groepen hulpvragers naar AWBZ-GGZ onderscheiden: 1) personen met een indicatie voor de zorgfunctie 'verblijf', en 2) personen met een indicatie voor 'begeleiding' zonder verblijf. Van deze groepen zijn op basis van landelijke CIZ-registratiegegevens profielen gemaakt van hun demografische (leeftijd, geslacht, huishoudensvorm) kenmerken en hun (beperkingen en belemmeringen) in zelfredzaamheid.
dc.relation.ispartofseriesSpecial
dc.subjectAWBZGeestelijke Gezondheidszorg
dc.subjectLangdurige zorg
dc.subjectSociale zekerheid
dc.subjectZorg
dc.titleProfielen van vragers naar AWBZ-GGZ
dc.source.issue37


Files in this item

Thumbnail
Name:
ProfielenvanvragersnaarAWBZ-GGZ.pdf
Size:
1.107Mb
Format:
PDF
Description:
ProfielenvanvragersnaarAWBZ-GGZ

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record