Show simple item record

dc.contributor.authorPommer, Evert
dc.contributor.authorSadiraj, Klarita
dc.date.accessioned2022-07-26T12:44:26Z
dc.date.available2022-07-26T12:44:26Z
dc.date.issued2013-12-11
dc.identifier.urihttps://repository.scp.nl/handle/publications/589
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.48592/585
dc.description.abstractOp 15 oktober heeft de Tweede Kamer de motie-Keijzer aangenomen, waarin werd gevraagd om een nieuwere en betrouwbaardere raming van het in 2015 naar gemeenten over te hevelen budget voor de jeugdzorg en de verdeling van dit budget over individuele gemeenten. De bijgevoegde notitie voorziet hierin. Door nieuwe inzichten en verbeteringen in de data treden er soms substantiële verschillen op met de verdeling van de jeugdzorgmiddelen, zoals die is gepresenteerd in de Meicirculaire 2013. De meeste gemeenten gaan er op vooruit door een verhoging van het macrobudget met € 185 miljoen tot een bedrag van € 3534 miljoen. Ook deze verdeling vormt echter een tussenstand, omdat de definitieve verdeling op basis van recentere gegevens zal worden gepubliceerd in de Meicirculaire 2014. Bijgevoegd zijn twee bijlagen, die respectievelijk de uitkomsten naar jeugdzorgregio’s geven en een correctie op enkele uitkomsten voor justitiële jeugdvoorzieningen in de toelichtende notitie bij de Meicirculaire 2013.
dc.publisherSCP, Cebeon
dc.subjectCollectieve sector
dc.subjectGemeenten
dc.subjectJeugdzorg
dc.subjectOverheidsuitgaven
dc.titleBijstelling historische middelen jeugdzorg
dc.title.alternativeOpgesteld in opdracht van de ministeries van VWS en BZK


Files in this item

Thumbnail
Name:
Verdeling historische middelen ...
Size:
1.046Mb
Format:
PDF
Description:
Verdeling historische middelen ...

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record