Show simple item record

dc.contributor.authorPommer, Evert
dc.contributor.authorBoelhouwer, Jeroen
dc.contributor.authorEggink, Evelien
dc.contributor.authorMarangos, Anna Maria
dc.contributor.authorOoms, Ingrid
dc.date.accessioned2022-07-26T12:41:30Z
dc.date.available2022-07-26T12:41:30Z
dc.date.issued2018-12-04
dc.identifier.isbn978 90 377 0895 0
dc.identifier.urihttps://repository.scp.nl/handle/publications/401
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.48592/397
dc.description.abstractLet op: per 24 januari 2019 is een Erratum op de publicatie verschenen (zie hierboven). Dit Erratum is bedoeld voor de gedrukte versie. De webversie die u vanaf deze pagina kunt downloaden is aangepast en verschilt daarmee van de eerste gepubliceerde versie op 4 december 2018. Van de Overall rapportage sociaal domein 2017 is ook een aparte Samenvatting gepubliceerd. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De “Overall rapportage sociaal domein” geeft – op landelijk niveau – inzicht in ontwikkelingen die zich in dat domein voordoen. In 2016 verscheen de eerste rapportage, in 2017 de tweede. Deze derde publicatie bestaat uit 2 delen. Eerst wordt op basis van een enquête gerapporteerd over de kwaliteit van leven van mensen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Besproken worden onder meer de problemen die mensen ondervinden en de mate waarin zij die problemen zelf of met behulp van hun sociale netwerk kunnen oplossen. Aandacht is er verder voor kwetsbaarheid, eenzaamheid, participatie en (zelf)redzaamheid; ook komen gegevens over tevredenheid met (onderdelen van) het leven aan bod. Tot slot kijken we naar verschillen in kwaliteit van leven tussen in- en uitstromers van voorzieningen. Vervolgens wordt een cijfermatig overzicht gegeven van het gebruik van individuele voorzieningen in het sociaal domein: wie zijn gebruikers, hoeveel zijn het er en hoeveel mensen stromen in of uit? Ook stapeling van voorzieningengebruik en regionale verschillen daarin worden behandeld. De rapportage sluit af met een samenvatting en een beschouwende blik op de ontwikkelingen die we zien en op de benodigde veranderingen in de manier waarop gemonitord wordt. In de infographic Burgers geholpen? leest u de zeven belangrijkste bevindingen uit het rapport. Gemeentelijke cijfers regionale analyses Overall rapportage Sociaal Domein 2017 In de Overall Rapportage vergelijken we het gebruik van sociaaldomeinvoorzieningen tussen verschillende regio’s. Het uitgangspunt daarbij is het gebruik in de afzonderlijke gemeenten. Het gebruik van voorzieningen in het sociaal domein wordt deels bepaald door de risicoprofielen van gemeenten, ofwel de samenstelling van de bevolking. Het gebruik van jeugdzorg zal bijvoorbeeld hoger zijn in gemeenten met veel eenoudergezinnen, en bij gemeenten met veel ouderen zal meer hulp bij het huishouden worden gebruikt. Het SCP kijkt in het onderzoek naar het sociaal domein naar individuele voorzieningen (bij de Wmo vaak maatwerkvoorzieningen genoemd) waarvoor persoonlijke toegang is geregeld. Het gebruik van algemene voorzieningen, die voor iedereen toegankelijk zijn, blijft buiten beeld. Om het gebruik van de voorzieningen beter te kunnen vergelijken tussen gemeenten wordt aan de hand van sociaaleconomische kenmerken en de samenstelling van de bevolking het verwachte gebruik in de gemeenten geschat. Het verschil tussen het verwachte gebruik en het waargenomen gebruik per gemeente duiden we aan met ‘gecorrigeerd gebruik’. Het gecorrigeerde gebruik geeft aan in hoeverre er in de gemeente meer of minder gebruik wordt gemaakt van de voorzieningen dan op grond van de kenmerken van de gemeente mag worden verwacht. De resterende verschillen tussen gemeenten weerspiegelen dan verschillen in bijvoorbeeld de uitvoeringspraktijk, beleidsvoorkeuren of historisch gegroeide situaties, maar ook imperfecties in het model waarmee wordt gecorrigeerd. Voor wie zijn de gegevens bedoeld? Iedereen die belangstelling voor deze gegevens heeft kan ze downloaden. Het maakt niet uit of dit professionele belangstelling of algemene interesse betreft. Toegang tot de gemeentelijke cijfers Het SCP stelt een bestand met gemeentelijke cijfers gratis beschikbaar. Dit bestand kunt u hier downloaden. Contactpersoon Ingrid Ooms
dc.publisherSCP
dc.relation.ispartofseriesPublicatie
dc.subjectGemeenten
dc.subjectJeugdzorg
dc.subjectParticipatie
dc.subjectVoorzieningen
dc.subjectWMO
dc.titleOverall rapportage sociaal domein 2017
dc.title.alternativeWisselend bewolkt
dc.source.issue2018-28


Files in this item

Thumbnail
Name:
Overall rapportage sociaal domein ...
Size:
2.161Mb
Format:
PDF
Description:
Overall rapportage sociaal domein ...
Thumbnail
Name:
bijlagen--overall-rapportage-s ...
Size:
1.413Mb
Format:
PDF
Description:
Bijlagen Overall Rapportage ...
Thumbnail
Name:
erratum-overall-rapportage-soc ...
Size:
707.0Kb
Format:
PDF
Description:
Erratum Overall Rapportage Sociaal ...
Thumbnail
Name:
gemeentelijke-data-rapportage- ...
Size:
186.6Kb
Format:
Microsoft Excel 2007
Description:
Gemeentelijke Data Rapportage ...
Thumbnail
Name:
Samenvatting - Overall rapportage ...
Size:
709.7Kb
Format:
PDF
Description:
Samenvatting - Overall rapportage ...
Thumbnail
Name:
erratum-samenvatting--overall- ...
Size:
510.7Kb
Format:
PDF
Description:
Erratum Samenvatting Overall ...
Thumbnail
Name:
burgers-geholpen--overall-rapp ...
Size:
1.918Mb
Format:
PDF
Description:
Burgers Geholpen Overall Rapportage ...

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record