Show simple item record

dc.contributor.authorBoer, A.H. de
dc.contributor.authorHessing-Wagner, J.C.
dc.contributor.authorMootz, M.
dc.contributor.authorSchoemakers-Salkinoja, I.S.
dc.date.accessioned2022-07-26T12:55:02Z
dc.date.available2022-07-26T12:55:02Z
dc.date.issued1994-03-01
dc.identifier.isbn978 90 5220 611 1
dc.identifier.urihttps://repository.scp.nl/handle/publications/1284
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.48592/1280
dc.description.abstractIn Nederland wordt op grote schaal informele zorg geboden,dat wil zeggen hulp van familieleden,buren en kennissen aan zelfstandig wonende,zieke en 'gehandicapte personen. Om verschillenderedenen verwacht men dat deze hulp in de toekomst zal afnemen: toekomstige ouderen hebben minder kinderen die hen kunnen helpen dan ouderen nu, steeds meer vrouwen gaan in betaalde banen werken en verwantenwonen niet langer in elkaars nabijheid. Omdat de behoefte aan hulp in onze verouderendesamenleving zal toenemen,zijn knelpuntenop het gebied van de zorg aan huis te voorzien.Discussies zijn gaande over de verdeling van zorg en arbeid, over mogelijkhedenvan zorgverlof en van betaling van informele zorg. Deze discussies worden gevoerd tegen de achtergrondvan de voorgenomenwijzigingen in het stelsel van gezondheidszorgen maatschappelijke dienstverleningen van de reguliere thuiszorg in het bijzonder. In dit Cahier wordt de nabije toekomst van de informele zorg verkend: zal de vraag naar zorg stijgen, hoe zal het aanbod van informele zorg zich ontwikkelen? Daarbij is er onder meer-op basis van een door het Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen(ITS) in opdrachtvan het SCP verricht onderzoek- aandacht voor verschillendetypen van aanbiedersvan informele zorg. Een apart deel van het Cahier gaat over beleidsmaatregelenter ondersteuning van informele zorg. Welke maatregelenworden er getroffen om eventuele knelpunten het hoofd te kunnen bieden? Welke kosten zijn daarmeenaar verwachtingin de toekomst gemoeid? Onder andere komt het invoeren van een sociale dienstplicht als mogelijke oplossing voor problemen in de thuiszorg aan de orde. Deze is eerder op verzoek van het SCP onderzochtdoor H.M. Langeveld en als bijlage van het rapport van de commissie Dienstplicht gepubliceerd.
dc.relation.ispartofseriesCahier
dc.subjectGezondheidszorg
dc.subjectInformele zorg
dc.subjectMantelzorg
dc.subjectThuiszorg
dc.subjectZorg
dc.titleInformele zorg
dc.title.alternativeEen verkenning van huidige en toekomstige ontwikkelingen
dc.source.issue108


Files in this item

Thumbnail
Name:
Informele zorg_web.pdf
Size:
20.73Mb
Format:
PDF
Description:
Informele zorg_web

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record