Show simple item record

dc.contributor.authorKwekkeboom, M.H.
dc.date.accessioned2022-07-26T12:54:01Z
dc.date.available2022-07-26T12:54:01Z
dc.date.issued1999-09-01
dc.identifier.isbn9057491311
dc.identifier.urihttps://repository.scp.nl/handle/publications/1217
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.48592/1213
dc.description.abstractVermaatschappelijking' vormt al enige tijd een centraal thema in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Bij de veranderingen, die zich onder deze noemer voordoen, zijn behalve de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zelf, bijvoorbeeld ook de zorgkantoren, de lokale overheden, de algemene instellingen voor zorg- en dienstverlening en de organisaties van de gebruikers van de geeste lijke gezondheidszorg betrokken. Alle partijen worden samen verantwoordelijk voor de totstandkoming van een regionaal voorzieningenaanbod, dat psychiatrische patiënten in staat moet stellen een zelfstandig leven te leiden. Voor de geestelijke gezondheidszorg hebben de veranderingen onder andere tot gevolg dat zij een deel van haar activiteiten overdraagt aan andere instellingen. Zorgkantoren en lokale overheden krijgen er, evenals de meeste algemene voorzieningen, nieuwe taken voor een nieuwe doelgroep bij. In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend onderzoek naar het draagvlak en de draagkracht voor deze veranderingen bij de partijen die bij de 'vermaatschappelijking' betrokken zijn. Voor deze verkenning zijn in zes geestelijke gezondheidszorgregio's in Nederland vraaggesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een achttal instanties, te weten: geestelijke gezondheidszorg (RIAGG, RIBW, APZ of gefuseerde instellingen); zorgkantoren; lokale overheden (centrumgemeenten voor het beleid voor maatschappelijke opvang); instellingen voor maatschappelijke opvang; instellingen voor thuiszorg, in het bijzonder de gespecialiseerde gezinsverzorging; woningcorporaties; GGD's; cliëntenorganisaties. Dit verkennende onderzoek maakt onderdeel uit van een breder SCP-onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg.
dc.relation.ispartofseriesCahier
dc.subjectLokaal beleid
dc.subjectOverheidsbeleid
dc.subjectWelzijn
dc.subjectZorg
dc.titleNaar draagkracht
dc.title.alternativeEen verkennend onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg
dc.source.issue158


Files in this item

Thumbnail
Name:
Naar_draagkracht.pdf
Size:
489.9Kb
Format:
PDF
Description:
Naar draagkracht

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record