Show simple item record

dc.contributor.authorBronneman-Helmers, Ria
dc.contributor.authorHerweijer, Lex
dc.contributor.authorVogels, Ria
dc.date.accessioned2022-07-26T12:52:55Z
dc.date.available2022-07-26T12:52:55Z
dc.date.issued2002-04-18
dc.identifier.isbn9037700721
dc.identifier.urihttps://repository.scp.nl/handle/publications/1140
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.48592/1136
dc.description.abstractIn het voortgezet onderwijs zijn de afgelopen jaren veel veranderingen en vernieuwingen in gang gezet: basisvorming, schaalvergroting, profielen en studiehuis in de tweede fase van het havo en vwo, nieuwe leerwegen in de bovenbouw van het vmbo en een nieuwe zorgstructuur. Dat bracht in het onderwijs veel onrust teweeg. Ook in de media en de politiek was er de nodige discussie. In deze publicatie wordt allereerst stilgestaan bij de uiteenlopende problemen en overwegingen die aan al deze vernieuwingen ten grondslag lagen. Ook de huidige stand van zaken en de ervaringen die tot op heden zijn opgedaan passeren de revue. Centraal staat de vraag naar de effecten op leerlingniveau. Staan leerlingen in grote brede scholengemeenschappen negatiever ten opzichte van de school en het onderwijs dan leerlingen in kleine categorale scholen? Hebben zij baat bij een school die verscheidene schooltypen in huis heeft of ondervinden ze er juist nadeel van? In hoeverre zijn de doorstroompatronen in het onderwijs als gevolg van de verschillende beleidsinterventies gewijzigd? Is de ongelijkheid in kansen in het voortgezet onderwijs de afgelopen jaren af- of toegenomen? Op dit soort vragen wordt in het rapport een antwoord gegeven. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de problemen die begin jaren negentig aanleiding waren om de vernieuwingen in gang te zetten inmiddels zijn verminderd. Op basis van de bevindingen worden diverse suggesties gedaan voor heroverweging en aanpassing. Doel van het rapport is daarover een discussie los te maken.
dc.relation.ispartofseriesPublicatie
dc.subjectOnderwijs
dc.subjectVoortgezet onderwijs
dc.titleVoortgezet onderwijs in de jaren negentig
dc.source.issue2002-3


Files in this item

Thumbnail
Name:
Voortgezet_onderwijs_in_de_jar ...
Size:
955.3Kb
Format:
PDF
Description:
Voortgezet onderwijs in de jaren ...

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record