Show simple item record

dc.contributor.authorKuhry, Bob
dc.contributor.authorTorre, Ab van der
dc.date.accessioned2022-07-26T12:52:04Z
dc.date.available2022-07-26T12:52:04Z
dc.date.issued2003-01-17
dc.identifier.isbn9037700934
dc.identifier.urihttps://repository.scp.nl/handle/publications/1084
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.48592/1080
dc.description.abstractTen tijde van kabinetsformaties - en dat al sinds 1986 - brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau een Memorandum quartaire sector uit. Het laatste verscheen in mei 2002. Het Memorandum bevat ramingen van de vraag naar diensten op terreinen als onderwijs, zorg, politie en justitie, sociale zekerheid, welzijn, cultuur en recreatie en openbaar vervoer. De ramingen worden naast de bestaande meerjarenramingen van de betrokken ministeries gelegd om knelpunten op te sporen. In uiteenlopende publicaties verschijnen bovendien periodiek rapportages over de ontwikkelingen in het gebruik, de kosten en de productiviteit van genoemde diensten (zie bv. de Sociale en Culturele Verkenningen 1999, De Sociale Staat van Nederland 2001, en het Sociaal en Cultureel Rapport 2002). Het is de bedoeling dat deze analyses en ramingen een brede, intersectorale bijdrage leveren aan de politieke besluitvorming. Dit rapport is te beschouwen als een achtergronddocument bij de genoemde publicaties en gaat nader in op de gehanteerde begrippen en methoden. Na de methodische hoofdstukken volgt een aantal hoofdstukken die betrekking hebben op analyseresultaten en ramingsuitkomsten. Ook komen specifieke onderwerpen aan de orde als de verbetering van prestatie-indicatoren, internationale vergelijkingen en de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten. In een slotbeschouwing wordt stilgestaan bij de taak en plaats van de quartaire sector.
dc.relation.ispartofseriesOnderzoeksrapport
dc.subjectCollectieve sector
dc.subjectInternationaal
dc.subjectJustitie
dc.subjectOnderwijs
dc.subjectOverheidsuitgaven
dc.subjectToekomst
dc.subjectZorg
dc.titleDe vierde sector
dc.title.alternativeAchtergrondstudie quartaire sector
dc.source.issue2002-15


Files in this item

Thumbnail
Name:
De_vierde_sector.pdf
Size:
872.6Kb
Format:
PDF
Description:
De vierde sector

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record